Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Wypłata dywidendy

13.07.2015
AKTUALNOŚCI > INNE

Zarząd PCO S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014 w wysokości brutto 1, - zł za każdą uprawnioną akcję.

Uprawnionymi do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dn. 25 czerwca 2015 r. tj. w dniu powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCO S.A. uchwały o podziale zysku netto.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 września 2015 r.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu oraz formularze aktualizacji danych dla akcjonariuszy i spadkobierców są dostępne w dziale "Ogłoszenia"

Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Polska Platforma Technologiczna FotonikiI Konferencja Optoelektroniczna