Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Ryszard Kardasz

PREZES ZARZĄDU 
DYREKTOR GENERALNY

 

Posiada dyplomy trzech uczelni: Politechniki Rzeszowskiej – Wydział Mechaniczny, Politechniki Warszawskiej – Wydział Mechaniki Energetyki i Lotnictwa oraz Politechniki Wrocławskiej – Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn gdzie uzyskał tytuł naukowy doktora nauk technicznych.

Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania i finansów. W dorobku naukowym posiada ponad 50 publikacji z dziedziny konstrukcji maszyn budowlanych, wojskowej problematyki technicznej , a także zarządzania i organizacji grup kapitałowych oraz przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w 1975 roku. Od dwudziestu lat sprawuje wysokie funkcje kierownicze w obszarze gospodarki. Był między innymi Członkiem Rady Naukowej, a później Dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Stalowej Woli, Członkiem Zarządu, następnie Prezesem Zarządu Huty Salowa Wola, Doradcą Zarządu Grupy Kapitałowej Bumar, Członkiem Rady Zarządzającej ds. Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przewodniczącym Związku Pracodawców Przemysłu Zbrojeniowego, Członkiem Kapituły Związku Przemysłu Handlu i Finansów.

Był członkiem kilku Rad Nadzorczych m. in. Mostostalu S.A. Stalowa Wola oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Od 2004 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu PCO S.A. Był Wiceprzewodniczącym Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, Przewodniczącym Rady Programowej Podkarpackiego Klubu Biznesu, Członkiem Rady Programowej „Przeglądu Mechanicznego” oraz Wykładowcą z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania im. Bogdana Jańskiego.

Był internowany w stanie wojennym. Posiada status pokrzywdzonego. W grudniu 2009 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Polska Platforma Technologiczna FotonikiI Konferencja Optoelektroniczna