Etyka

Etyka

„Kodeks Etyki”

Celem Kodeksu Etyki jest kształtowanie kultury życia, a w szczególności kultury pracy wewnątrz firmy oraz poza nią. Kodeks wspiera nas w dążeniu do bycia wzorowym, niezawodnym i uczciwym partnerem w biznesie, a także solidnym pracodawcą. Jesteśmy dumni z wyznawanych przez nas wartości.

Postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki ma istotne znaczenie dla sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Buduje wzajemne zaufanie, prowadzi do przejrzystości działań wśród pracowników oraz w otoczeniu zewnętrznym. Dzięki określonemu systemowi wartości firma staje się przewidywalna i wiarygodna dla swoich pracowników, partnerów, klientów. Ma to szczególne znaczenie w stale zmieniającym się otoczeniu.

W dniu 3 stycznia 2017 roku Zarządzeniem nr 1/2017 Prezesa Zarządu—Dyrektora Generalnego PCO S.A. wprowadzony został w Spółce „Kodeks Etyki PGZ S.A.”.

„Kodeks Etyki” jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady etycznego postępowania pracowników oraz partnerów zewnętrznych.

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Etyka