Go to main contentGo to the menu

 

PCO Spółka Akcyjna

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28

03-982 Warszawa

email: pco@pcosa.com.pl

 

 

President of the Board

tel.: (22) 515 - 75 - 01
fax: (22) 613 - 92 - 15
e-mail: pco@pcosa.com.pl

 

Board Member – Commercial Director

tel.: (22) 515 - 75 - 03
fax: (22) 613 - 55 - 52

 

Board Member – Financial-Economic Director

tel.: (22) 515 - 75 - 02
fax: (22) 613 - 57 - 70

 

Sales

tel.: (22) 515 - 75 - 03

 

Marketing

tel.: (22) 515 - 75 - 30

 

Reception

tel.: (22) 515 - 75 - 23

 

Service

tel.: (22) 515 - 75 - 38

 

Logistics

tel.: (22) 51 57 637
e-mail: katarzyna.kozakiewicz@pcosa.com.pl

 

Production

tel.: (22) 515 - 76 - 14
e-mail: a.jablkowski@pcosa.com.pl

 

Development and Implementation

tel.: (22) 515 - 75 - 09
e-mail: a.durka@pcosa.com.pl

 

Quality

tel.: (22) 515 - 75 - 04
e-mail: andrzej.malkowski@pcosa.com.pl

 

Office of the Board

tel.: (22) 515 - 75 - 26
tel.: (22) 515 - 76 - 44


Communication and PR

tel.: (22) 515 - 75 - 07

e-mail: nzk@pcosa.com.pl

 

Cadres

tel.: (22) 515-75-73

e-mail: kadry@pcosa.com.pl

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000169830

Kapitał Zakładowy: 30.610.790 PLN NIP: 525-00-00-825 Regon: 010743638

 

Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Polska Platforma Technologiczna FotonikiI Konferencja Optoelektroniczna