Ogłoszenia i komunikaty

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PCO S.A. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

Klauzula informacyjna do postępowań ofertowych

Postępowanie nr PCO/1402/RT/2022 – Zakup i montaż bramy magazynowej

Zapytanie Ofertowe

zał nr 1 do ZO (wzór umowy) Zapytanie Ofertowe

zał nr 2 do ZO (zobowiązania o zachowaniu poufności)

zał nr 3 do ZO (formularz ofertowy)

Postępowanie nr PCO/973/IKO/2022 – odpowiedzi na pytania zadane przez Oferentów

Komisja powołana przez Zamawiającego PCO S.A. do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: Zakup Kolimatora oraz Ciała doskonale czarnego – Nr PCO/973/IKO/2022, przedstawia odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

Odpowiedzi na pytania

Answers to the questions

Postępowanie nr PCO/973/IKO/2022

PCO S.A. zaprasza do przedstawienia oferty w przedmiocie nabycia: Kolimatora oraz Ciała doskonale czarnego.

Zapytanie Ofertowe

zał. nr 1 do ZO – projekt umowy

zał. nr 3 do umowy – protokół kompletności dostawy

zał. nr 4 do umowy – protokół odbioru technicznego

zał. nr 5 do umowy – protokół rozbieżności

zał. nr 6 do umowy – protokół odbioru końcowego

EN. Request for quotation

EN. Purchase agreement

EN. Appendix no. 3

EN. Appendix no. 4

EN. Appendix no. 5

EN. Appendix no. 6

Postępowanie nr PCO/912/RT/2022 – Reorganizacja wydziałów KL, KO, KD i Optyki

Zapytanie Ofertowe

zał. nr 1 do ZO (wzór umowy)

zał. nr 2 do ZO (zobowiązania o zachowaniu poufności)

zał. nr 3 do Umowy (Instrukcja minimalnch wymagań)

zał. nr 3 do ZO (formularz ofertowy)

Postępowanie nr PCO/737/RT/2021 – modernizacja pomieszczenia dla potrzeb wdrożenia pieca do lutowania rozpływowego

Zapytanie Ofertowe

zał. 1 do ZO (FORMULARZ OFERTOWY)

zał. 2 do ZO (UMOWA)

zał. 3 do ZO (ZOBOWIĄZANIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI)

zał. 5 do Umowy (INSTRUKCJA DLA PODWYKONAWCÓW)

zał. 6 do Umowy (OŚWIADCZENIE)

zał. 7 do Umowy (Klauzula informacyjna RODO)

Zapytanie  ofertowe nr PCO/598/RT/2021 – remont ściany wraz z wymianą bramy wjazdowej od strony wschodniej budynku „D”

zał. 1 do ZO (FORMULARZ OFERTOWY)

zał. 2 do ZO (WZÓR UMOWY)

zał. 3 do ZO (ZOBOWIĄZANIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI)

zał. 5 do Umowy (Wymagania dla podwykonawcy)

zał. 7 do Umowy (Klauzula informacyjna RODO) Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr PCO/533/RT/2021 – modernizacja pomieszczenia dla potrzeb wdrożenia pieca do lutowania rozpływowego

Zapytanie Ofertowe

zał. 1 do ZO (FORMULARZ OFERTOWY)

zał. 2 do ZO (UMOWA)

zał. 3 do ZO (ZOBOWIĄZANIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI)

zał. 5 do Umowy (Wymagania dla podwykonawcy)

zał. 7 do Umowy (Klauzula informacyjna RODO)

Postępowanie nr PCO/462/RT/2021 dot. remontu pokrycia dachu 

Zapytanie Ofertowe

zał. 1 do ZO (FORMULARZ OFERTOWY)

zał. 2 do ZO (UMOWA)

zał. 3 do ZO (ZOBOWIĄZANIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI)

zał. 5 do Umowy (Wymagania dla podwykonawcy)

zał. 6 do Umowy (Oświadczenie)

zał. 7 do Umowy (Klauzula informacyjna RODO)

Postępowanie na „Budowę nowego przyłącza wody wraz z jego włączeniem do istniejącej instalacji, demontażu starej instalacji oraz budowy zbiornika retencyjnego ppoż.”.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na „Budowę nowego przyłącza wody wraz z jego włączeniem do istniejącej instalacji, demontażu starej instalacji oraz budowy zbiornika retencyjnego ppoż.”.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na wizję lokalną w naszej siedzibie.

Warunkiem zapoznania się z terenem robót jest podpisanie przez oferenta i dostarczenie Zamawiającemu zobowiązania do zachowania poufności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  Poniżej dokumenty niezbędne do przygotowania oferty.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy zał. nr 1

Wzór umowy zał. nr 2

Wzór zobowiązania zał. nr 3

Oświadczenie-wykaz osób zał. nr 4

Projekt wodociąg zał. nr 5

Przedmiar robót zał. nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE w przedmiocie: Remont ściany wschodniej budynku D

Nr postępowania: PCO/463/RT/2021

PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie_Ofertowe_463

zal. 1 PCO 463

zal. 2 PCO 463

zal. 3 PCO 463

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Ogłoszenia