Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów okresowych budynków PCO S.A. w latach 2020-2021

Wynik postępowania na przeprowadzenie kontroli obiektów PCO S.A.

Postępowanie na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych

Ogłoszenie -zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie wybór generalnego wykonawcy robót
Zapytanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcę
Załącznik nr 7

ogłoszenie 2 -zmiana terminu składania ofert
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE
Pytania i odpowiedzi

Postępowanie na wybór wykonawcy usługi rozszerzonego nadzoru inwestorskiego nad budową budynku produkcyjno-biurowego

Ogłoszenie nadzór inwestorski
Zapytanie ofertowe (PCO 19 07 2019)
Zobowiązanie do zachowania poufności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu spółki pod firmą PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie o wsczęciu postępowania kwalifikacyjnego
Formularz oświadczenia na Prezesa Członka Zarządu PCO
Zgoda i klauzula dla kandydata na Prezesa i Członka Zarządu PCO
Zgoda_i_klauzula_członek organu_dla_PGZ 2019
Zachowanie poufności kandydata

 

Ogłoszenie Zarządu PCO Spółka Akcyjna o wypłacie dywidendy za rok 2018

Ogłoszenie o wypłacie-dywidendy 2018
Formularz Aktualizacji Danych Akcjonariusza
Formularz Aktualizacji Danych Spadkobiercy

 

Ogłoszenia i komunikaty

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Ogłoszenia