Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe w przedmiocie: dostarczenia i montażu folii okiennej na przeszklonej powierzchni nawy południowej budynku D

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Wzór umowy

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów okresowych budynków PCO S.A. w latach 2020-2021

Wynik postępowania na przeprowadzenie kontroli obiektów PCO S.A.

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Ogłoszenia