Ogłoszenia i komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE w przedmiocie: Remont ściany wschodniej budynku D

Nr postępowania: PCO/463/RT/2021

PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie_Ofertowe_463

zal. 1 PCO 463

zal. 2 PCO 463

zal. 3 PCO 463

PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w przedmiocie „Zakupów środków higieny osobistej dla pracowników PCO S.A. w latach 2021-2022” – Nr postępowania: PCO/444/LZ/2021”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i przypadku zainteresowania do złożenia oferty do dnia 12.03.2021 r. do godziny 15:00  na adres  e-mail anna.cichocka@pcosa.com.pl

Zapytanie ofertowe, wzór umowy ramowej

Informacja o zmianie zapisu w zapytaniu ofertowym

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

PCO S.A. informuje, iż prowadzi postępowanie w przedmiocie „Zakupu wody dla pracowników Spółki PCO S.A.  w latach 2021-2022”.

Stosując zasadę konkurencyjności, zapraszamy  do zapoznania się materiałami i w przypadku zainteresowania do złożenia ofert do dnia 23.02.2021 r. do godziny 15:00  na adres  e-mail anna.cichocka@pcosa.com.pl

Zapytanie ofertowe , wzór umowy

Informacja o zmianie zapisu we wzorze umowy ramowej

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Ogłoszenia