Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność

Firma społecznie odpowiedzialna

PCO S.A. jako firma społecznie odpowiedzialna priorytetowo traktuje budowanie partnerskich relacji z różnymi grupami interesariuszy – klientami, dostawcami, partnerami, pracownikami oraz lokalną społecznością. Aktywnie wspieramy rozwój nauki i przedsiębiorczości, współpracując z uczelniami i instytutami naukowymi oraz udzielamy pomocy wspierając liczne inicjatywy społeczne i charytatywne.
Bierzemy udział w akcji Szlachetna Paczka wspierając rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Założenia polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu realizujemy poprzez następujące działania:

Partnerskie relacje z klientami oraz dostawcami

Zgodnie z przyjętą misją i wizją spółki pragniemy spełniać oczekiwania oraz wymagania klientów dostarczając im na czas nowoczesne i niezawodne urządzenia optoelektroniczne zapewniające bezpieczeństwo. Również w kontakcie z dostawcami i partnerami biznesowymi kierujemy się zasadami partnerstwa i uczciwości.

Tworzymy przyjazne miejsce pracy

Pracownicy są największym dobrem firmy oraz podstawą jej sukcesu. Dlatego dbamy o naszych pracowników i stawiamy na ich ciągły rozwój oraz dalsze kształcenie.

Współpracujemy ze środowiskiem badawczo-naukowym

W zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych spółka aktywnie współpracuje z uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, w tym m.in. z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej.

Jesteśmy spółką przyjazną studentowi

Współpraca PCO S.A. z uczelniami wyższymi oraz szkołami średnimi obejmuje m.in. wizyty studentów i uczniów w siedzibie spółki, wykłady w siedzibie uczelni, organizację praktyk i staży, opiniowanie poziomu kształcenia oraz treści programowych, a także uczestnictwo w targach pracy organizowanych na uczelniach wyższych. Współpracujemy m.in. z Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską, Akademią Obrony Narodowej oraz Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie.

Bierzemy aktywny udział w inicjatywach patriotycznych

Przywiązując ogromną wagę do krzewienia wartości patriotycznych i tradycji, wspieramy wydarzenia upamiętniające ważne rocznice i wydarzenia patriotyczne. W przeszłości wsparliśmy między innymi organizację konferencji Rock Niepodległości – wydarzenia upamiętniającego odzyskanie niepodległości oraz konferencję „Polska w cyklu rewolucji – VIRUS Wolności zmienia polską przyszłość „ zorganizowaną z okazji rocznicy pierwszych wolnych wyborów. 

Działamy na rzecz społeczności lokalnych

Duże znaczenie przywiązujemy do dobrego kontaktu z społecznościami lokalnymi, w tym przede wszystkim mieszkańcami rejonu Gocławia, wspierając m.in. lokalne placówki oświatowe.

Wspieramy zrównoważony rozwój oraz innowacyjność

Inicjatywy podejmowane przez spółkę wpisują się w politykę Unii Europejskiej wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie. Powstanie koordynowanej przez spółkę Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki było zgodne ze Strategią Europa 2020. Fotonika jest obecnie jedną z kluczowych technologii UE.

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Społeczna odpowiedzialność