Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Wypłata dywidendy

08.08.2017
AKTUALNOŚCI > INNE

Zarząd PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniu 28 lipca  2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości brutto 2,30 zł za każdą uprawnioną akcję.

Uprawnionymi do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 28 lipca 2017 roku tj. w dniu powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCO S.A. uchwały o podziale zysku netto.

 

Wypłata dywidendy nastąpi do dnia 30 września 2017 r.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu oraz formularze aktualizacji danych dla akcjonariuszy i spadkobierców są dostępne w dziale "Ogłoszenia"


Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Polska Platforma Technologiczna FotonikiI Konferencja Optoelektroniczna