Polityka zarządzania

Polityka zarządzania

Hasło przewodnieInnowacje dla bezpieczeństwa ludzi

Wizja PCO S.A.

Być pierwszym dostawcą rozwiązań optoelektronicznych dla Sił Zbrojnych RP oraz znaczącym na rynkach zagranicznych.

Misja PCO S.A.

Spełniać oczekiwania i wymagania klientów, dostarczając na czas nowoczesne, niezawodne urządzenia optoelektroniczne zapewniające bezpieczeństwo.
Polityka zarządzania

Wartości PCO S.A.

Nasza marka i wartości z nią związane wyróżniają PCO S.A. wśród konkurencji. Tymi wartościami kierujemy się na co dzień i jesteśmy z nich dumni. Nasze wartości stanowią solidny fundament, na którym budujemy przyszłość naszej firmy. Uznawane przez nas wartości zostały zaprezentowane poniżej:
Orientacja na Klienta
 • Budujemy stałą relację z Klientami;
 • Słuchamy Klientów i uzyskujemy od nich potrzebne informacje;
 • Kształtujemy ofertę rynkową w dostosowaniu do odpowiedniego segmentu rynkowego;
 • Koncentrujemy się na tej wartości, która jest dla danego Klienta najważniejsza.
Rozwój i innowacyjność
 • Wdrażamy nowoczesne rozwiązania i technologie;
 • Wychodzimy naprzeciw potrzebom odbiorców-klientów;
 • Szukamy inspiracji w otoczeniu;
 • Stawiamy na ludzi kreatywnych;
 • Umożliwiamy rozwój pracownikom.
Profesjonalizm
 • Posiadamy wysokie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie;
 • Łączymy najnowsze osiągnięcia optyki, elektroniki i mechatroniki z najnowszymi tendencjami techniki wojskowej;
 • Posiadamy własne zaplecze badawczo-rozwojowe;
 • Dążymy do najwyższej jakości;
 • Rozwijamy swoje kompetencje;
 • Odnosimy się z szacunkiem do Klientów;
 • Współpracujemy z naukowcami z różnych placówek badawczych.
Odpowiedzialność
 • Działamy w sposób profesjonalny i odpowiedzialny;
 • Dbamy o środowisko;
 • Ważne jest dla nas bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska;
 • Szkolimy załogę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Dotrzymujemy słowa;
 • Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania oraz za zespół, którym zarządzamy;
 • Zawsze kończymy rozpoczęte zadania;
 • Wypełniamy swoje zadania aktywnie i na czas podejmujemy decyzje;
 • Dbamy o własność firmy;
 • Informacje poufne są przez nas odpowiednio chronione.
Współpraca i dzielenie się wiedzą
 • Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów i fachowców;
 • Podstawą naszego działania są wzajemne zaufanie i szacunek;
 • Dzielimy się zdobytym doświadczeniem z nowym pokoleniem pracowników;
 • Pracujemy zespołowo, aby znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych Klientów;
 • W sposób jasny komunikujemy się między sobą;
 • Sukces zespołu jest dla nas najważniejszy;
 • Szanujemy punkt widzenia innych osób;
 • Pytamy, gdy mamy wątpliwości.
Zaangażowanie
 • Łączy nas silna więź wobec firmy;
 • Wspieramy kreatywność i inicjatywę pracowników;
 • Szkolimy i dokształcamy naszych pracowników;
 • Zadania realizujemy z pasją;
 • Pracujemy dla osiągnięcia wytyczonych celów.
Uczciwość, rzetelność i lojalność
 • Jesteśmy uczciwi wobec siebie oraz swoich Klientów;
 • Nasza praca jest rzetelna;
 • Nasze słowo jest zobowiązaniem;
 • Jesteśmy szczerzy;
 • Kierujemy się etyką;
 • Szanujemy mienie firmy;
 • Otwarcie wyrażamy swoje zdanie;
 • Jesteśmy lojalni wobec siebie;
 • Jesteśmy lojalni wobec firmy;
 • Jesteśmy lojalni wobec Klientów;
 • Wspólnie budujemy wartości i dobre imię firmy;
 • Interesy firmy są dla nas nadrzędne;
 • Sumiennie realizujemy swoje zadania;
 • Dążymy do osiągnięcia celu;
 • Angażujemy się w swoją pracę.
Polityka zarządzania

„Kodeks Etyki”

Celem Kodeksu Etyki jest kształtowanie kultury życia, a w szczególności kultury pracy wewnątrz firmy oraz poza nią. Kodeks wspiera nas w dążeniu do bycia wzorowym, niezawodnym i uczciwym partnerem w biznesie, a także solidnym pracodawcą. Jesteśmy dumni z wyznawanych przez nas wartości.

Postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki ma istotne znaczenie dla sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Buduje wzajemne zaufanie, prowadzi do przejrzystości działań wśród pracowników oraz w otoczeniu zewnętrznym. Dzięki określonemu systemowi wartości firma staje się przewidywalna i wiarygodna dla swoich pracowników, partnerów, klientów. Ma to szczególne znaczenie w stale zmieniającym się otoczeniu.

W dniu 3 stycznia 2017 roku Zarządzeniem nr 1/2017 Prezesa Zarządu—Dyrektora Generalnego PCO S.A. wprowadzony został w Spółce „Kodeks Etyki PGZ S.A.”.

„Kodeks Etyki” jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady etycznego postępowania pracowników oraz partnerów zewnętrznych.

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Polityka zarządzania