Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat AQAP 2110:2016

Certyfikat AQAP 2110:2016

Certyfikat AQAP 2210:2015

Certyfikat AQAP 2210:2015
Certyfikaty
Certyfikaty

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej

Zaświadczenie wydane przez Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji o nadaniu Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej 2550H

Certyfikat Systemu Zarządzania Wewnętrzny System Kontroli

Certyfikat obejmuje:
● wywóz, przywóz, tranzyt oraz transfer wewnątrzunijny towarów o znaczeniu strategicznym,
● pomoc techniczna w obszarze usług i technologii o znaczeniu strategicznym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000 r. (Dz.U.2004r. Nr 229, poz. 2315 z późn. zm.)
Certyfikaty
Certyfikaty

Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Certyfikaty

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego 2 stopnia

W dniu 08.11.2019 r. Spółka PCO S.A. otrzymała świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia nr SBPUK022719S.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego 2 stopnia

W dniu 08.11.2019 r. Spółka PCO S.A. otrzymała świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia nr SBPKK022519T.
Certyfikaty
Certyfikaty

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego 2 stopnia

W dniu 08.11.2019 r. Spółka PCO S.A. otrzymała świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia nr SBPNK022619S.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

W dniu 08.08.2016r. Spółka PCO S.A. otrzymała świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia nr SBPKK012416P potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
Certyfikaty
Certyfikaty

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

W dniu 08.08.2016r. Spółka PCO S.A. otrzymała świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia nr SBPKK012516T potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne”.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

W dniu 08.08.2016r. Spółka PCO S.A. otrzymała świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia nr SBPNK012616S potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „NATO SECRET”.
Certyfikaty
Certyfikaty

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

W dniu 08.08.2016r. Spółka PCO S.A. otrzymała świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia nr SBPUK012716S potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET”.

Certyfikat Innovation Health Care

PCO S.A. otrzymało Certyfikat oceny Innovation Health Check zgodnej z Europejskim Systemem Zarządzania Innowacjami CEN/TS 16555-1. Certyfikat potwierdza, że Spółka reprezentuje jakość w zarządzaniu innowacjami zbliżoną do europejskich liderów w tym obszarze oraz może występować w roli pewnego partnera w projektach innowacyjnych.
Certyfikaty

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Certyfikaty