Kapitał zakładowy PCO S.A. wynosi 30.610.790,00 zł i dzieli się na 3.061.079 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Struktura kapitału zakładowego PCO S.A. przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa udziałowca Ilość akcji w szt. Wartość akcji w zł Procent udziału w kapitale
1 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 2 745 390 27 453 900,00 89,69%
2 Uprawnieni pracownicy, ich następcy prawni oraz nabywcy akcji pracowniczych 315 689 3 156 890,00 10,31%
RAZEM 3 061 079 30 610 790,00 100,00%

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Dla akcjonariuszy