Kapitał zakładowy PCO S.A. wynosi 31.634.090,00 zł i dzieli się na 3.163.409 sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Struktura kapitału zakładowego PCO S.A. przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa udziałowca Ilość akcji w szt. Wartość akcji w zł Procent udziału w kapitale
1 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 2 847 720 28 477 200,00 90,02%
2 Uprawnieni pracownicy, ich następcy prawni oraz nabywcy akcji pracowniczych 315 689 3 156 890,00 9,98%
RAZEM 3.163.409 31.634.090,00 100,00%

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Dla akcjonariuszy