Profil firmy

Profil firmy

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z 45-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej. Wszystkie wyroby są efektem własnej działalności badawczo-rozwojowej firmy.

PCO S.A. produkuje szeroką gamę urządzeń optoelektronicznych urządzeń obserwacyjnych i celowniczych wykorzystujących technologię laserową, noktowizyjną i termowizyjną, na potrzeby wojska i innych służb mundurowych. Wśród produktów spółki są gogle noktowizyjne i monokulary, gogle lotnicze, a także celowniki dzienno-nocne, kolimatorowe, termowizyjne oraz noktowizyjne.

PCO S.A. produkuje również systemy obserwacyjne dla różnych pojazdów, takie jak systemy noktowizyjne i termowizyjne oraz głowice optoelektroniczne z różnymi sensorami (noktowizyjnymi, termowizyjnymi, telewizyjnymi oraz laserowymi), systemy wyświetlania parametrów lotu, systemy kierowania ogniem oraz ostrzegania o opromieniowaniu laserowym. Modernizuje również peryskopy i systemy obserwacyjne dla pojazdów pancernych.

Obecnie Spółka zatrudnia ponad 600 wysoko wykwalifikowanych pracowników.

PCO S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. konsolidującej polski przemysł obronny.

Organy spółki

  • Walne zgromadzenie akcjonariuszy
  • Rada nadzorcza
  • Zarząd PCO S.A.
Profil firmy
Profil firmy

Ponad 40 lat na rynku – tradycja i solidnośćHistoria PCO S.A.

PCO S.A. stało się pierwszym w Polsce i największym producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem techniki termowizyjnej, noktowizyjnej i laserowej. Optoelektronika i technika laserowa to dziedziny, których dynamiczny rozwój rozpoczął się w końcu lat 60′. i na początku 70′.

Do chwili obecnej systemy termowizyjne, noktowizyjne i laserowe są niezbędnym elementem wyposażenia niemal każdego typu bojowego sprzętu wojskowego.
PCO S.A. powstało w 1976 roku pod nazwą „Przemysłowe Centrum Optyki w budowie”. W roku 1994 zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa „Przemysłowe Centrum Optyki Spółka Akcyjna”.

PCO S.A. od początku swojego istnienia posiada status przedsiębiorstwa obronnego i realizuje zadania obronne dla potrzeb obrony i bezpieczeństwa państwa jako jedyny polski producent wyrobów optoelektronicznych.

W 2008 roku działalność spółki została przeniesiona do nowej siedziby przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 28 w Warszawie.

PCO Spółka Akcyjna
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000169830
NIP: 525-00-00-825 Regon: 010743638
Kapitał Zakładowy: 32.024.620,00 PLN

Kapitał zakładowy PCO S.A. 32.024.620,00 zł i dzieli się na 3.202.462 sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Struktura kapitału zakładowego PCO S.A. przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa udziałowca Ilość akcji w szt. Wartość akcji w zł Procent udziału w kapitale
1 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 2 886 773 28 867 730,00 90,14%
2 Uprawnieni pracownicy, ich następcy prawni oraz nabywcy akcji pracowniczych 315 689 3 156 890,00 9,86%
RAZEM 3.202.462  32.024.620,00 100,00%

Grupa kapitałowa PCO S.A

Profil firmy
Profil firmy
Profil firmy

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Profil firmy