Zarząd

Zarząd

Witold Słowik

PREZES ZARZĄDU

W dniu 9 marca 2022 r. Rada Nadzorcza PCO S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Witolda Słowika.

Witold Słowik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Managerów oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Ukończył także Program ARGO Top Public Executive – zagraniczny program kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej organizowany przez IESE Business School oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i finansów.

W okresie od 1995 r. do 1999 r. był Dyrektorem Generalnym / Dyrektorem Administracyjno-Finansowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

W latach 2002-2006 był dyrektorem Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej w Urzędzie m.st. Warszawy. W okresie 2006-2011 pełnił funkcję prezesa Zarządu Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. w Warszawie.

W latach 2013-2015 został wyznaczony przez Marszałka Województwa na  Pełnomocnika Zarządu ds. Realizacji Projektu Budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.

Od 2015 roku sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, a w 2018 roku podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Od 2018 do 2020 roku był prezesem Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie na różnych stanowiskach menadżerskich, m.in. w spółkach Skarbu Państwa i Grupach Kapitałowych w branży ubezpieczeń, finansów, nieruchomości oraz w sektorze obronnym.

Tomasz Drozd

CZŁONEK ZARZĄDU DS. PRODUKCJI

Powołany do składu Zarządu PCO S.A. w dniu 22 grudnia 2022 roku.

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kierunku Mechanika i budowa maszyn, specjalizacja: Wspomagane komputerowo projektowanie maszyn. Pracę w PCO S.A. rozpoczął w 2011 roku jako Technolog Części Mechanicznych, w 2019 roku został Kierownikiem Oddziału Przygotowania Technicznego.

Andrzej P. Jarema

CZŁONEK ZARZĄDU DS. HANDLU I INNOWACJI

Andrzej Paweł Jarema posiada prawie 30-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w administracji rządowej, samorządowej oraz sektorze bankowym. Jest urzędnikiem mianowanym, absolwentem m.in. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (IV promocja) oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również podyplomowe studia na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na kierunkach cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo narodowe, a także program Top Public Executive realizowany w partnerstwie przez KSAP i IESE Business School z Hiszpanii, w formule Master of Public Administration.

Karierę rozpoczął w Urzędzie Rady Ministrów 1994r. Jako urzędnik państwowy pełnił funkcje eksperckie i kierownicze w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie m.st. Warszawy i w Narodowym Banku Polskim. Był Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej. Dysponuje doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami i zasobami ludzkimi, zarządzaniu finansami, majątkiem trwałym i inwestycjami oraz z zakresu zamówień publicznych i planowania budżetowego. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE i NATO COSMIC do roku 2027.

Zasiadał w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), był wiceprzewodniczącym/sekretarzem rad Nadzorczych Exatela oraz Polskiego Holdingu Obronnego. Posiada tytuł MBA.

Ireneusz Jabłoński

CZŁONEK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Powołany do składu Zarządu PCO S.A. w dniu 5 stycznia 2023 roku.

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Zarząd