Zarząd

Zarząd

Witold Słowik

PREZES ZARZĄDU

W dniu 9 marca br. Rada Nadzorcza PCO S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Witolda Słowika.

Witold Słowik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Managerów oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Ukończył także Program ARGO Top Public Executive – zagraniczny program kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej organizowany przez IESE Business School oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i finansów.

W latach 2002-2006, był dyrektorem Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej w Urzędzie m.st. Warszawy. W okresie 2006-2011 pełnił funkcję prezesa Zarządu Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. w Warszawie.

W latach 2013-2015 został wyznaczony przez Marszałka Województwa na  Pełnomocnika Zarządu ds. Realizacji Projektu Budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.

Od 2015 roku sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, a w 2018 roku podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Od 2018 do 2020 roku był prezesem Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie na różnych stanowiskach menadżerskich, m.in. w spółkach Skarbu Państwa i Grupach Kapitałowych w branży ubezpieczeń, finansów, nieruchomości oraz w sektorze obronnym.

Błażej Borzym

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR EKONOMICZNO-FINANSOWY

Powołany do składu Zarządu PCO S.A. w dniu 21 czerwca 2018 roku.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada 24-letnie doświadczenie w finansach oraz bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej zdobyte m.in. w PKO Banku Polskim S.A., Banku Pekao S.A. oraz mBanku S.A.

W swojej  karierze zawodowej pełnił m.in. następujące funkcje: Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Dyrektora Pionu Skarbu w Banku Pekao S.A., Dyrektora Pionu Bankowości Inwestycyjnej, Rynków oraz Bankowości Międzynarodowej w PKO Banku Polskim S.A.

Zarząd

Andrzej P. Jarema

CZŁONEK ZARZĄDU

Powołany do składu Zarządu PCO S.A. w dniu 14 lutego 2022 roku.

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Zarząd