Zarząd

Zarząd

Krzysztof Kluza

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Powołany do składu zarządu PCO S.A. w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent SGH na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Ekonomia, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Columbia University w Nowym Jorku. Uzyskał również stypendium dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz nagrodę Top 10 SGH. Certyfikowany project manager.

Posiada szerokie doświadczenie na stanowiskach zarządczych i finansowych. W swojej karierze sprawował funkcje doradcze i kierownicze m.in. w Banku Handlowym w Warszawie S.A. , Grupie PZU, Banku Gospodarstwa Krajowego, Getin Noble Bank S.A. Ostatnio zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i IT w firmie Selena FM S.A.

Dr Krzysztof Kluza od 2016 roku związany jest z Polską Grupą Zbrojeniową S.A., między innymi pełniąc funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZM “Tarnów” S.A. (spółki zależnej PCO S.A.) oraz Pełnocmocnika Zarządu PGZ ds. Organizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej.

Błażej Borzym

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR EKONOMICZNO-FINANSOWY

Powołany do składu zarządu PCO S.A. w dniu 21 czerwca 2018 roku.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada 24-letnie doświadczenie w finansach oraz bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej zdobyte m.in. w PKO Banku Polskim S.A., Banku Pekao S.A. oraz mBanku S.A.

W swojej  karierze zawodowej pełnił m.in. następujące funkcje: Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Dyrektora Pionu Skarbu w Banku Pekao S.A., Dyrektora Pionu Bankowości Inwestycyjnej, Rynków oraz Bankowości Międzynarodowej w PKO Banku Polskim S.A.

Zarząd
Zarząd

Paweł Glica

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Powołany do składu zarządu PCO S.A. w dniu 1 września 2016. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. W roku 2007 ukończył podyplomowe studia Handlu Zagranicznego w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 2001 w branży optoelektronicznej, zaczynając od stanowisk produkcyjnych elementów optycznych. W latach 2008 – 2016 związany z obszarem sprzedaży w firmach z branży motoryzacyjnej oraz technologicznej. Od 2011 roku pracował w Mitron Information Systems (Grupa Teleste) odpowiadając za sprzedaż projektów, wdrożenia i relacje z klientami,  w tym ostatnie kilka lat jako Dyrektor Sprzedaży współuczestniczył w rozwoju biznesu i organizacji serwisu w Europie Środkowo – Wschodniej.

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Zarząd