Nagrody i wyróżnienia

  • 2018
  • 2017
  • 2016
Nagrody i wyróżnienia

Defender 2018

Podczas XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach PCO S.A. otrzymało nagrodę Defender za wyróżniające się rozwiązania techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa za zespół kamer do czołgu Leopard 2A4.
Nagrody i wyróżnienia

Lider Bezpieczeństwa Państwa – Innowacyjna Firma na rzecz Bezpieczeństwa Państwa

W dniu 21 czerwca 2018 roku PCO S.A. otrzymało nagrodę Lider Bezpieczeństwa Państwa w kategorii Innowacyjna Firma na rzecz Bezpieczeństwa Państwa. Lider Bezpieczeństwa Państwa to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.

Lider Bezpieczeństwa Państwa

W dniu 21 czerwca 2018 roku PCO S.A. otrzymało nagrodę Lider Bezpieczeństwa Państwa za Lornetkę Termowizyjną NPL-1T. Lider Bezpieczeństwa Państwa to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.
Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia

Ambasador Polskiej Gospodarki

W dniu 25 września 2017 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala Business Centre Club, podczas której rozdane zostały nagrody Ambasador Polskiej Gospodarki przyznawane firmom promującym Polskę na arenie międzynarodowej. PCO zostało uhonorowane w kategorii „Kreator rozwiązań XXI wieku”.

Defender 2017

Podczas XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach PCO S.A. otrzymało nagrodę Defender za wyróżniające się rozwiązania techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa za zespół kamer do Samobieżnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego „POPRAD”.
Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia

Lider Bepieczeństwa Państwa

W dniu 28 czerwca 2017 roku PCO S.A. otrzymało diamentową nagrodę Lider Bezpieczeństwa Państwa za System Obserwacji Dookólnej. Lider Bezpieczeństwa Państwa to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.

Medal Europejski

W dniu 7 czerwca 2017 roku PCO S.A. otrzymało Medal Europejski przyznawany przez Business Centre Club. Nagrodzony został Zestaw Modernizacyjny Kamery Termowizyjnej. Medalem wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest również dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.
Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia

Szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu

W dniu 21 stycznia 2017 roku PCO S.A. znalazło się wśród laureatów, którzy otrzymali kolejny Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu – prestiżowej nagrody Business Centre Club. Jest to już szósty Diament przyznany PCO S.A.
Nagrody i wyróżnienia

Nagroda dla PCO S.A. za Zestaw Modyfikacyjny Kamery Termowizyjnej

W dniu 8 grudnia 2016 roku PCO S.A. otrzymało Nagrodę II Stopnia Ministra Obrony Narodowej w konkursie na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności, za Zestaw Modyfikacyjny Kamery Termowizyjnej wraz z kamerą termowizyjną KLW-1 “ASTERIA“.

Laur Innowacyjności

W dniu 23 listopada 2016 roku PCO S.A. otrzymało nagrodę Laur Innowacyjności za kamerę termowizyjną KLW-1 „Asteria”.
Nagroda jest przyznawana przez Naczelną Organizację Techniczną – Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
Laur Innowacyjności jest przyznawany za opracowywanie innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań.
Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia

Ambasador Polskiej Gospodarki

W dniu 28 września 2016 roku PCO S.A. otrzymałonagrodę Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii Najwyższa Jakość, przyznawaną przez Business Centre Club firmom promującym Polskę na arenie międzynarodowej.

Defender 2016

Podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach PCO S.A. otrzymało nagrodę Defender za wyróżniające się rozwiązania techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa za kamerę termowizyjną KLW-1R “ASTERIA“ dla KTO Rosomak.
Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia

Lider Bepieczeństwa Państwa

W dniu 23 czerwca 2016 r. PCO S.A. otrzymało nagrodę główną w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa za kamerę termowizyjną KLW-1 “ASTERIA“.
Lider Bezpieczeństwa Państwa to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.

Medal Europejski

W dniu 8 czerwca 2016 r. PCO S.A. zostało laureatem XXVII edycji Medalu Europejskiego przyznawanego przez Business Centre Club. Nagrodzona została kamera termowizyjna KLW-1 ASTERIA.
Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest również dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty
Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia

Nagroda “Innowacje dla Sił Zbrojnych RP“

W dniu 2 marca 2016 roku PCO S.A. otrzymało Nagrodę I stopnia w kategorii przemysł dla projektu Kamery termowizyjnej KLW-1 „ASTERIA” w konkursie „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” zorganizowanym przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej.
Konkurs „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” ma wyłaniać najlepsze innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie obronności. Patronat honorowy nad konkursem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Piąty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu

W dniu 23 stycznia 2016 roku PCO S.A. znalazło się wśród laureatów, którzy otrzymali kolejny Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu – prestiżowej nagrody Business Centre Club. Jest to już piąty Diament przyznany PCO S.A.
Nagrody i wyróżnienia

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Nagrody i wyróżnienia