Kariera

PCO Spółka Akcyjna w Warszawie jest czołowym krajowym producentem urządzeń optoelektronicznych przeznaczonych dla służb mundurowych. Naszym pracownikom oferujemy szerokie możliwości rozwoju zawodowego, udziału w innowacyjnych projektach w firmie zorientowanej na nowoczesne technologie i ciągły rozwój metod i technik konstrukcyjnych. W PCO S.A. wszystkie powstające i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Informacja dla kandydatów

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PCO S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PCO S.A. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28, zwana dalej „PCO S.A.” lub „Administratorem”.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@pcosa.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w PCO S.A. zgodnie
  z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w PCO S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
 8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 10. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące
  w wykonywaniu czynności Administratora:
 11. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
 12. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa
  i ochrony miejsca pracy;
 1. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
 2. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 3. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 4. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
Chcesz do nas dołączyć? Sprawdź aktualne oferty pracy i aplikuj!
 • Praca
 • Program Student
 • Kontakt
Jak przebiega proces rekrutacji?
Kariera

Sprawdzasz nasze oferty pracy

Kariera

Wypełniasz formularz, załączasz CV i wysyłasz

Kariera

Analizujemy Twoją aplikację

Kariera

Spotykamy się z wybranymi osobami

Kariera

Telefonicznie lub mailowo
informujemy Cię o decyzji

Aktualne oferty pracy
Technolog montażu optomechanicznego

Opis stanowiska:

 Technolog montażu optomechanicznego samodzielnie wypracowuje i opisuje proces składania i kontroli wyrobów. Wdraża do produkcji opracowane procesy. Weryfikuje dokumentację konstrukcyjną pod kątem jej technologiczności i możliwości wykonawczych. Inicjuje i wprowadza nowe rozwiązania technologiczne. Prowadzi rozruch technologiczny maszyn, urządzeń i stanowisk.

Technolog montażu optomechanicznego prowadzi odpowiednią dokumentację pozwalającą koordynować prowadzone procesy. Obsługuje bieżącą produkcję na wszystkich jej etapach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (mechatronika, fizyka-optyka, optoelektronika),
 • praktyczna umiejętność pracy w MS Office,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • podstawowa umiejętność tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej w programie Creo/ProEngineer,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • komunikatywność, dyscyplina, punktualność, samodzielność, przedsiębiorczość, zorganizowanie,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • kreatywność oraz zdolność myślenia analitycznego i koncepcyjnego.

Oferujemy:

 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz udział w innowacyjnych projektach,
 • możliwość realizacji złożonych projektów inżynierskich w firmie zorientowanej na nowoczesne technologie i ciągły rozwój metod i technik konstrukcyjnych,
 • stabilne zatrudnienie oraz bardzo dobre warunki pracy,
 • przyjazną atmosferę i środowisko pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę sportową Benefit MultiSport,
 • możliwość nauki języka angielskiego.

Aplikacja oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PCO S.A. Pani/Pana danych osobowych zawartych w CV w celu prowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) obowiązującym od dnia 25 maja 2018,.

Jeżeli wyraża Pani/Pan chęć, abyśmy zachowali CV w naszej bazie, proszę umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PCO S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji do dnia 31.12.2018 r.”

Technolog montażu elektronicznego

Opis stanowiska:

Technolog montażu elektronicznego odpowiada za całokształt prac związanych z technologicznym przygotowaniem produkcji, wdrożeniem przygotowanych opracowań oraz ich obsługa w zakresie montażu elektronicznego na wszystkich etapach produkcji.

Do zakresu obowiązków technologa montażu elektronicznego w szczególności należy:

 • samodzielne prowadzenie całości opracowywania procesów technologicznych wyrobów lub jego części,
 • wypracowanie koncepcji procesów technologicznych i sposobów kontroli,
 • weryfikacja dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem jej technologiczności i możliwości wykonawczych,
 • wdrożenie do produkcji opracowanych procesów,
 • obsługa bieżącej produkcji na wszystkich jej etapach,
 • prowadzenie rozruchów technologicznych maszyn, urządzeń, stanowisk, itp,
 • szkolenie pracowników montażu w zakresie wdrażanych standardów,
 • opracowywanie typowych instrukcji technologicznych, instrukcji bhp i instrukcji obsługi stanowisk pracy,
 • współpraca z konstruktorami odpowiedzialnymi za projektowanie urządzeń opto‑elektronicznych,
 • prowadzenie prac dotyczących poprawy technologii montażu i optymalizacji produkcji,
 • nadzór nad wyposażeniem technicznym działu montażu elektronicznego,
 • opracowanie i wprowadzanie zmian do dokumentacji technologicznej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne elektroniczne lub elektryczne,
 • dobre podstawy teoretyczne z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej,
 • znajomość języka angielskiego.
 • komunikatywność, dyscyplina, punktualność, samodzielność, przedsiębiorczość, zorganizowanie,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • kreatywność oraz zdolność myślenia analitycznego i koncepcyjnego.

Mile widziana:

 • znajomość technologii montażu przewlekanego i powierzchniowego,
 • znajomość standardów IPC-A-610 i IPC/WHMA-A-620,
 • znajomość pracy w systemach klasy ERP,
 • znajomość narzędzi używanych w procesie montażu elektronicznego,
 • umiejętność pracy w zespole i szybkiego nawiązywania kontaktów,
 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych.

Oferujemy:

 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz udział w innowacyjnych projektach,
 • możliwość realizacji złożonych projektów inżynierskich w firmie zorientowanej na nowoczesne technologie i ciągły rozwój metod i technik konstrukcyjnych,
 • stabilne zatrudnienie oraz bardzo dobre warunki pracy,
 • przyjazną atmosferę i środowisko pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę sportową Benefit MultiSport,
 • możliwość nauki języka angielskiego.

Aplikacja oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PCO S.A. Pani/Pana danych osobowych zawartych w CV w celu prowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) obowiązującym od dnia 25 maja 2018,.

Jeżeli wyraża Pani/Pan chęć, abyśmy zachowali CV w naszej bazie, proszę umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PCO S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji do dnia 31.12.2018 r.”

Konstruktor oprzyrządowania elektronicznego

Opis stanowiska:

Konstruktor oprzyrządowania elektronicznego odpowiada za całokształt prac związanych z przygotowaniem oprzyrządowania elektronicznego wykorzystywanego w trakcie montażu zespołów elektronicznych.

Do zakresu obowiązków konstruktora oprzyrządowania elektronicznego w szczególności należy:

 • konstruowanie pomocy warsztatowych i kontrolnych oraz wdrażanie ich do produkcji,
 • montaż zaprojektowanych przyrządów i stanowisk,
 • obsługa bieżącej produkcji na wszystkich jej etapach,
 • prowadzenie rozruchów technologicznych maszyn, urządzeń, stanowisk, itp.
 • szkolenie pracowników montażu w zakresie pomocy warsztatowych,
 • opracowywanie instrukcji obsługi stanowisk pracy,
 • współpraca z technologami montażu odpowiedzialnymi za proces technologiczny,
 • prowadzenie prac dotyczących poprawy technologii montażu i optymalizacji produkcji,
 • nadzór nad wyposażeniem technicznym działu montażu elektronicznego,
 • opracowanie i wprowadzanie zmian do dokumentacji konstrukcyjnej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne elektroniczne lub elektryczne,
 • dobre podstawy teoretyczne z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej,
 • znajomość języka angielskiego.
 • komunikatywność, dyscyplina, punktualność, samodzielność, przedsiębiorczość, zorganizowanie,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • kreatywność oraz zdolność myślenia analitycznego i koncepcyjnego.

Mile widziana:

 • znajomość technologii montażu przewlekanego i powierzchniowego,
 • znajomość oprogramowania do projektowania PCB (Altium Designer),
 • znajomość standardów IPC-A-610 i IPC/WHMA-A-620,
 • znajomość pracy w systemach klasy ERP,
 • znajomość narzędzi używanych w procesie montażu elektronicznego,
 • umiejętność pracy w zespole i szybkiego nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych.

Oferujemy:

 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz udział w innowacyjnych projektach,
 • możliwość realizacji złożonych projektów inżynierskich w firmie zorientowanej na nowoczesne technologie i ciągły rozwój metod i technik konstrukcyjnych,
 • stabilne zatrudnienie oraz bardzo dobre warunki pracy,
 • przyjazną atmosferę i środowisko pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę sportową Benefit MultiSport,
 • możliwość nauki języka angielskiego.

Aplikacja oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PCO S.A. Pani/Pana danych osobowych zawartych w CV w celu prowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) obowiązującym od dnia 25 maja 2018,.

Jeżeli wyraża Pani/Pan chęć, abyśmy zachowali CV w naszej bazie, proszę umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PCO S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji do dnia 31.12.2018 r.

Elektronik programista

Opis stanowiska:

 • Stanowisko: Elektronik programista

Zakres obowiązków m. in.:  

 • Udział w opracowaniu nowych konstrukcji
 • Rozwijanie konstrukcji istniejących
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej
 • Opracowywanie dokumentacji badawczej i sprawozdawczej w zakresie wykonywanych prac.

Wymagania merytoryczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne II stopnia, o specjalności elektronika
 • doświadczenie w projektowaniu obwodów cyfrowych i analogowych
 • umiejętności pracy z oprogramowaniem CAD (Altium, PADS itp.)
 • umiejętności programowania mikrokontrolerów w języku C
 • doświadczenie w programowaniu w C/C++, znajomość Microsoft Visual Studio
 • doświadczenie w zakresie napędów elektrycznych
 • mile widziana znajomość kontrolerów DSP Texas Instruments
 • znajomości języka angielskiego

Oferujemy:

 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pakiet świadczeń dodatkowych (prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do posiłków, kartę Benefit MultiSport).
Konstruktor elektronik

Opis stanowiska:

 • Stanowisko: Konstruktor elektronik

Zakres obowiązków m. in.:

 • Udział w opracowaniu nowych konstrukcji
 • Rozwijanie konstrukcji istniejących
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej
 • Opracowywanie dokumentacji badawczej i sprawozdawczej w zakresie wykonywanych prac.

Wymagania merytoryczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne II stopnia, o specjalności elektronika
 • doświadczenie w projektowaniu obwodów cyfrowych i analogowych
 • doświadczenie w projektowaniu zasilaczy DC DC, znajomość zagadnień EMC
 • umiejętności pracy z oprogramowaniem CAD (Altium, PADS itp.)
 • umiejętności programowania mikrokontrolerów w języku C
 • znajomości języka angielskiego

Oferujemy:

 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pakiet świadczeń dodatkowych (prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do posiłków, kartę Benefit MultiSport).
Prześlij swoje dokumenty aplikacyjne
Kariera

Program Student dedykowany jest przede wszystkim dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, w ramach którego prowadzony jest program rozwoju zawodowego studenta obejmującego praktykę i staż w pionie Badawczo Rozwojowym.

Praktyka

Oferujemy bezpłatne 3-4 tygodniowe praktyki w wybranych obszarach biznesowych Spółki Pionu Badawczo Rozwojowego i Zarządzania Jakością.

Program Praktyk w PCO S.A. kierowany jest do uczniów i studentów uczelni technicznych. Osoby biorące udział  mają możliwość realizowania zadań pod okiem doświadczonych specjalistów w firmie wykorzystującej najnowsze technologie.

Praktyka – wniosek o przyjęcie na praktykę

Staż

W ramach Programu Student zapraszamy do udziału w organizowanych programach stażowych w Pionie Badawczo Rozwojowym. Programy stażowe w PCO S.A. są płatne i trwają trzy miesiące.

Staż – wniosek o przyjęcie na praktykę absolwencką

Wnioski o staż i praktykę będą przyjmowane do dnia 15 maja br.
Aktualne oferty stażu
stanowisko: operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Zapraszamy do wzięcia udziału w stażu na Wydziale Mechanicznym

stanowisko: operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Czas programu: 2 miesiące

Rozpoczęcie: 01 .07.2019r. lub termin do uzgodnienia

Oferta kierowana jest do:

Uczniów i absolwentów techników o profilu mechanicznym lub mechatronicznym z podstawami obsługi i programowania obrabiarek OSN

Opis programu:

Uczeń lub Absolwent będzie odpowiedzialny za obsługę obrabiarki sterowanej numerycznie, kontrolę wymiarów detali produkowanych na obrabiarkach, wprowadzanie korekt narzędziowych, uzbrajanie magazynów w narzędzia, ustawianie przyrządów i baz obróbkowych.

Wymagania:

 • znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość oprogramowania Sinumerik 840 w tym funkcje G i M,
 • znajomość nakładki Shop Turn na oprogramowaniu Sinumerik 840,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • znajomość narzędzi skrawających.

Mile widziana:

 • umiejętność czytania programów sterujących

Oferujemy:

 • płatny staż w firmie z nowoczesnym parkiem maszynowym (Centra, Frezarskie, Tokarki CNC ) w miłej i przyjaznej atmosferze,
 • możliwość dalszej współpracy i zatrudnienia na umowę o pracę.

Wymagane dokumenty:

Do wglądu arkusz ocen końcowych z przedmiotów zawodowych (metrologia, rysunek techniczny, programowanie CNC, warsztaty, technologia, projektowanie procesów produkcyjnych i inne zawodowo pokrewne).

Forma kontaktu:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie Wniosku o przyjęcie na staż poprzez stronę https://pcosa.com.pl/pl/kariera/

Wnioski o przyjęcie na staż dostępne są do pobrania na stronie www.pcosa.com.pl  w zakładce Kariera – Program Student.

Konstruktor mechanik / konstruktor wiązek elektrycznych

PCO Spółka Akcyjna w Warszawie jest czołowym producentem optoelektronicznych systemów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej, które rozwija we własnym zapleczu badawczo-rozwojowym.

W ramach Programu Student zapraszamy do wzięcia udziału w stażu pod nazwą:

Konstruktor mechanik / konstruktor wiązek elektrycznych

Czas programu: 3 miesiące

Rozpoczęcie: termin do ustalenia

Oferta kierowana jest do:

 • Studentów/absolwentów uczelni technicznych o kierunku: budowa maszyn, projektowanie, elektrycznym, mechatronika
  – mających wiedzę z zakresu projektowania elementów mechanicznych i okablowania elementów konstrukcji.

Opis programu:

Program obejmuje prace związane z przygotowywaniem konstrukcji mechanicznej dla urządzeń projektowanych w naszej firmie oraz okablowania. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej części, zespołów i wiązek. W trakcie stażu jest możliwość uczestniczenie w badaniach i uruchamianiu konstrukcji.

Wymagania:

 • studenci ostatnich lat studiów o kierunku technicznym.
 • podstawowa znajomość programów do projektowania 3D.

Mile widziane:

 • zainteresowanie związane z elektroniką, elektryką, technologią.

Oferujemy:

 • interesującą pracę w pionie B+R,
 • zdobycie doświadczenia przy projektowaniu urządzeń optoelektronicznych.
 • 3 miesięczny płatny program stażowy,
 • możliwość dalszej współpracy i zatrudnienia na umowę o pracę.

Forma kontaktu: Aplikacje można składać korzystając z formularza rekrutacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej www.pcosa.com.pl w zakładce Kariera – Program Student.

Prosimy o dołączenie wniosku o przyjęcie na staż dostępnego na stronie.

Technologia Montażu

PCO Spółka Akcyjna w Warszawie jest czołowym producentem optoelektronicznych systemów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej, które rozwija we własnym zapleczu badawczo-rozwojowym.

W ramach Programu Student zapraszamy do wzięcia udziału w stażu pod nazwą:

Technologia Montażu

Czas programu: 3 miesiące

Rozpoczęcie: termin do ustalenia

Oferta kierowana jest do:

 • Absolwentów uczelni technicznych, zainteresowanych pracą inżynierską przy wdrażaniu i produkcji urządzeń optoelektromechanicznych.

Opis programu:

Zapoznanie się przekrojowo z praca działu – od konstrukcji oprzyrządowania specjalnego po technologię montażu podzespołów mechanicznych, optoelektronicznych i elektronicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (mechatronika, fizyka-optyka, optoelektronika, elektronika, elektryka),
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, zdolność myślenia analitycznego.

Mile widziane:

 • zainteresowanie budową urządzeń optoelektromechanicznych,
 • zainteresowanie techniką wojskową.

Oferujemy:

 • interesującą pracę w pionie B+R,
 • realny kontakt z technologią produkcji zaawansowanych urządzeń optoelektronicznych,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • 3 miesięczny płatny program stażowy,
 • możliwość dalszej współpracy i zatrudnienia na umowę o pracę.

Forma kontaktu:

Aplikacje można składać korzystając z formularza rekrutacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej www.pcosa.com.pl w zakładce Kariera – Program Student.

Prosimy o dołączenie wniosku o przyjęcie na staż dostępnego na stronie.

Technologia Części Mechaniczych, programowanie obrabiarek CNC

PCO Spółka Akcyjna w Warszawie jest czołowym producentem optoelektronicznych systemów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej, które rozwija we własnym zapleczu badawczo-rozwojowym.

W ramach Programu Student zapraszamy do wzięcia udziału w stażu pod nazwą:

Technologia Części Mechaniczych, programowanie obrabiarek CNC

Czas programu: 3 miesiące

Rozpoczęcie: 01.05.2019r.

Oferta kierowana jest do:

 • Studentów/absolwentów uczelni technicznych o kierunku mechanicznym, specjalność technologia wytwarzania lub pokrewna

Opis programu:

Program obejmuje zapoznanie z technikami wytwarzania stosowanymi w PCO, opanowanie założeń tworzenia technologii części i zespołów,

podstawy programowania OSN, wykorzystanie technik komputerowych w procesie tworzenia technologii oraz programów sterujących obróbką.

Wymagania:

 • posiadanie wiedzy z zakresu procesów obróbki skrawaniem, doboru narzędzi skrawających oraz właściwości obrabianych materiałów,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • podstawowa znajomość oprogramowania CAD/CAM,
 • podstawowa umiejętność programowania obrabiarek CNC,
 • podstawowa znajomość sterowania Siemens, Heidenhain.

Mile widziane:

 • znajomość oprogramowania inżynierskiego Creo2, NXCAM V12,
 • znajomość standardów ISO 9001.

Oferujemy:

 • interesującą pracę w pionie B+R, możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności tworzenia procesów produkcyjnych w oparciu o standardy PCO,
 • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności programowania maszyn sterowanych numerycznie CNC (tokarki, frezarki 3 i 5 osiowe, drążarki WEDM),
 • 3 miesięczny płatny program stażowy,
 • możliwość dalszej współpracy i zatrudnienia na umowę o pracę.

Forma kontaktu: Aplikacje można składać korzystając z formularza rekrutacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej www.pcosa.com.pl w zakładce Kariera – Program Student.

Prosimy o dołączenie wniosku o przyjęcie na staż dostępnego na stronie.

Prześlij swoje dokumenty aplikacyjne

W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@pcosa.com.pl lub telefonicznie pod numerem 22 515 75 89.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Kariera