Kariera

PCO Spółka Akcyjna w Warszawie jest czołowym krajowym producentem urządzeń optoelektronicznych przeznaczonych dla służb mundurowych. Naszym pracownikom oferujemy szerokie możliwości rozwoju zawodowego, udziału w innowacyjnych projektach w firmie zorientowanej na nowoczesne technologie i ciągły rozwój metod i technik konstrukcyjnych. W PCO S.A. wszystkie powstające i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Informacja dla kandydatów

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PCO S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PCO S.A. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28, zwana dalej „PCO S.A.” lub „Administratorem”.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@pcosa.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w PCO S.A. zgodnie
  z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w PCO S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
 8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 10. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące
  w wykonywaniu czynności Administratora:
 11. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
 12. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa
  i ochrony miejsca pracy;
 1. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
 2. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 3. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 4. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
Chcesz do nas dołączyć? Sprawdź aktualne oferty pracy i aplikuj!
 • Praca
 • Program Student
Jak przebiega proces rekrutacji?
Kariera

Sprawdzasz nasze oferty pracy

Kariera

Wypełniasz formularz, załączasz CV i wysyłasz

Kariera

Analizujemy Twoją aplikację

Kariera

Spotykamy się z wybranymi osobami

Kariera

Telefonicznie lub mailowo
informujemy Cię o decyzji

Aktualne oferty pracy

Prześlij swoje dokumenty aplikacyjne (rekrutacja otwarta)
Kariera

Program Student dedykowany jest przede wszystkim dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, w ramach którego prowadzony jest program rozwoju zawodowego studenta obejmującego praktykę i staż w pionie Badawczo Rozwojowym.

Praktyka

Oferujemy bezpłatne 3-4 tygodniowe praktyki w wybranych obszarach biznesowych Spółki Pionu Badawczo Rozwojowego i Zarządzania Jakością.

Program Praktyk w PCO S.A. kierowany jest do uczniów i studentów uczelni technicznych. Osoby biorące udział  mają możliwość realizowania zadań pod okiem doświadczonych specjalistów w firmie wykorzystującej najnowsze technologie.

Praktyka – wniosek o przyjęcie na praktykę

Staż

W ramach Programu Student zapraszamy do udziału w organizowanych programach stażowych w Pionie Badawczo Rozwojowym. Programy stażowe w PCO S.A. są płatne i trwają trzy miesiące.

Staż – wniosek o przyjęcie na praktykę absolwencką

Wnioski o staż i praktykę będą przyjmowane do dnia 15 maja br.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacji na staż lub praktykę

Aktualne oferty stażu
Prześlij swoje dokumenty aplikacyjne

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Kariera