Kariera

PCO Spółka Akcyjna w Warszawie jest czołowym krajowym producentem urządzeń optoelektronicznych przeznaczonych dla służb mundurowych. Naszym pracownikom oferujemy szerokie możliwości rozwoju zawodowego, udziału w innowacyjnych projektach w firmie zorientowanej na nowoczesne technologie i ciągły rozwój metod i technik konstrukcyjnych. W PCO S.A. wszystkie powstające i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Chcesz do nas dołączyć? Sprawdź aktualne oferty pracy i aplikuj!
 • Praca
 • Program Student
 • Kontakt
Jak przebiega proces rekrutacji?
Kariera

Sprawdzasz nasze oferty pracy

Kariera

Wypełniasz formularz, załączasz CV i wysyłasz

Kariera

Analizujemy Twoją aplikację

Kariera

Spotykamy się z wybranymi osobami

Kariera

Telefonicznie lub mailowo
informujemy Cię o decyzji

Aktualne oferty pracy
Technolog montażu optomechanicznego

Opis stanowiska:

 Technolog montażu optomechanicznego samodzielnie wypracowuje i opisuje proces składania i kontroli wyrobów. Wdraża do produkcji opracowane procesy. Weryfikuje dokumentację konstrukcyjną pod kątem jej technologiczności i możliwości wykonawczych. Inicjuje i wprowadza nowe rozwiązania technologiczne. Prowadzi rozruch technologiczny maszyn, urządzeń i stanowisk.

Technolog montażu optomechanicznego prowadzi odpowiednią dokumentację pozwalającą koordynować prowadzone procesy. Obsługuje bieżącą produkcję na wszystkich jej etapach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (mechatronika, fizyka-optyka, optoelektronika),
 • praktyczna umiejętność pracy w MS Office,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • podstawowa umiejętność tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej w programie Creo/ProEngineer,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • komunikatywność, dyscyplina, punktualność, samodzielność, przedsiębiorczość, zorganizowanie,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • kreatywność oraz zdolność myślenia analitycznego i koncepcyjnego.

Oferujemy:

 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz udział w innowacyjnych projektach,
 • możliwość realizacji złożonych projektów inżynierskich w firmie zorientowanej na nowoczesne technologie i ciągły rozwój metod i technik konstrukcyjnych,
 • stabilne zatrudnienie oraz bardzo dobre warunki pracy,
 • przyjazną atmosferę i środowisko pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę sportową Benefit MultiSport,
 • możliwość nauki języka angielskiego.

Aplikacja oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PCO S.A. Pani/Pana danych osobowych zawartych w CV w celu prowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) obowiązującym od dnia 25 maja 2018,.

Jeżeli wyraża Pani/Pan chęć, abyśmy zachowali CV w naszej bazie, proszę umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PCO S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji do dnia 31.12.2018 r.”

W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@pcosa.com.pl lub telefonicznie pod numerem 22 515 75 89.  Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Technolog montażu elektronicznego

Opis stanowiska:

Technolog montażu elektronicznego odpowiada za całokształt prac związanych z technologicznym przygotowaniem produkcji, wdrożeniem przygotowanych opracowań oraz ich obsługa w zakresie montażu elektronicznego na wszystkich etapach produkcji.

Do zakresu obowiązków technologa montażu elektronicznego w szczególności należy:

 • samodzielne prowadzenie całości opracowywania procesów technologicznych wyrobów lub jego części,
 • wypracowanie koncepcji procesów technologicznych i sposobów kontroli,
 • weryfikacja dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem jej technologiczności i możliwości wykonawczych,
 • wdrożenie do produkcji opracowanych procesów,
 • obsługa bieżącej produkcji na wszystkich jej etapach,
 • prowadzenie rozruchów technologicznych maszyn, urządzeń, stanowisk, itp,
 • szkolenie pracowników montażu w zakresie wdrażanych standardów,
 • opracowywanie typowych instrukcji technologicznych, instrukcji bhp i instrukcji obsługi stanowisk pracy,
 • współpraca z konstruktorami odpowiedzialnymi za projektowanie urządzeń opto‑elektronicznych,
 • prowadzenie prac dotyczących poprawy technologii montażu i optymalizacji produkcji,
 • nadzór nad wyposażeniem technicznym działu montażu elektronicznego,
 • opracowanie i wprowadzanie zmian do dokumentacji technologicznej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne elektroniczne lub elektryczne,
 • dobre podstawy teoretyczne z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej,
 • znajomość języka angielskiego.
 • komunikatywność, dyscyplina, punktualność, samodzielność, przedsiębiorczość, zorganizowanie,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • kreatywność oraz zdolność myślenia analitycznego i koncepcyjnego.

Mile widziana:

 • znajomość technologii montażu przewlekanego i powierzchniowego,
 • znajomość standardów IPC-A-610 i IPC/WHMA-A-620,
 • znajomość pracy w systemach klasy ERP,
 • znajomość narzędzi używanych w procesie montażu elektronicznego,
 • umiejętność pracy w zespole i szybkiego nawiązywania kontaktów,
 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych.

Oferujemy:

 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz udział w innowacyjnych projektach,
 • możliwość realizacji złożonych projektów inżynierskich w firmie zorientowanej na nowoczesne technologie i ciągły rozwój metod i technik konstrukcyjnych,
 • stabilne zatrudnienie oraz bardzo dobre warunki pracy,
 • przyjazną atmosferę i środowisko pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę sportową Benefit MultiSport,
 • możliwość nauki języka angielskiego.

Aplikacja oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PCO S.A. Pani/Pana danych osobowych zawartych w CV w celu prowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) obowiązującym od dnia 25 maja 2018,.

Jeżeli wyraża Pani/Pan chęć, abyśmy zachowali CV w naszej bazie, proszę umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PCO S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji do dnia 31.12.2018 r.”

W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@pcosa.com.pl lub telefonicznie pod numerem 22 515 75 89.  Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Konstruktor oprzyrządowania elektronicznego

Opis stanowiska:

Konstruktor oprzyrządowania elektronicznego odpowiada za całokształt prac związanych z przygotowaniem oprzyrządowania elektronicznego wykorzystywanego w trakcie montażu zespołów elektronicznych.

Do zakresu obowiązków konstruktora oprzyrządowania elektronicznego w szczególności należy:

 • konstruowanie pomocy warsztatowych i kontrolnych oraz wdrażanie ich do produkcji,
 • montaż zaprojektowanych przyrządów i stanowisk,
 • obsługa bieżącej produkcji na wszystkich jej etapach,
 • prowadzenie rozruchów technologicznych maszyn, urządzeń, stanowisk, itp.
 • szkolenie pracowników montażu w zakresie pomocy warsztatowych,
 • opracowywanie instrukcji obsługi stanowisk pracy,
 • współpraca z technologami montażu odpowiedzialnymi za proces technologiczny,
 • prowadzenie prac dotyczących poprawy technologii montażu i optymalizacji produkcji,
 • nadzór nad wyposażeniem technicznym działu montażu elektronicznego,
 • opracowanie i wprowadzanie zmian do dokumentacji konstrukcyjnej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne elektroniczne lub elektryczne,
 • dobre podstawy teoretyczne z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej,
 • znajomość języka angielskiego.
 • komunikatywność, dyscyplina, punktualność, samodzielność, przedsiębiorczość, zorganizowanie,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • kreatywność oraz zdolność myślenia analitycznego i koncepcyjnego.

Mile widziana:

 • znajomość technologii montażu przewlekanego i powierzchniowego,
 • znajomość oprogramowania do projektowania PCB (Altium Designer),
 • znajomość standardów IPC-A-610 i IPC/WHMA-A-620,
 • znajomość pracy w systemach klasy ERP,
 • znajomość narzędzi używanych w procesie montażu elektronicznego,
 • umiejętność pracy w zespole i szybkiego nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych.

Oferujemy:

 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz udział w innowacyjnych projektach,
 • możliwość realizacji złożonych projektów inżynierskich w firmie zorientowanej na nowoczesne technologie i ciągły rozwój metod i technik konstrukcyjnych,
 • stabilne zatrudnienie oraz bardzo dobre warunki pracy,
 • przyjazną atmosferę i środowisko pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę sportową Benefit MultiSport,
 • możliwość nauki języka angielskiego.

Aplikacja oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PCO S.A. Pani/Pana danych osobowych zawartych w CV w celu prowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) obowiązującym od dnia 25 maja 2018,.

Jeżeli wyraża Pani/Pan chęć, abyśmy zachowali CV w naszej bazie, proszę umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PCO S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji do dnia 31.12.2018 r.”

W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@pcosa.com.pl lub telefonicznie pod numerem 22 515 75 89.  Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Elektronik programista

Opis stanowiska:

 • Stanowisko: Elektronik programista

Zakres obowiązków m. in.:  

 • Udział w opracowaniu nowych konstrukcji
 • Rozwijanie konstrukcji istniejących
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej
 • Opracowywanie dokumentacji badawczej i sprawozdawczej w zakresie wykonywanych prac.

Wymagania merytoryczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne II stopnia, o specjalności elektronika
 • doświadczenie w projektowaniu obwodów cyfrowych i analogowych
 • umiejętności pracy z oprogramowaniem CAD (Altium, PADS itp.)
 • umiejętności programowania mikrokontrolerów w języku C
 • doświadczenie w programowaniu w C/C++, znajomość Microsoft Visual Studio
 • doświadczenie w zakresie napędów elektrycznych
 • mile widziana znajomość kontrolerów DSP Texas Instruments
 • znajomości języka angielskiego

Oferujemy:

 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pakiet świadczeń dodatkowych (prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do posiłków, kartę Benefit MultiSport).
Konstruktor elektronik

Opis stanowiska:

 • Stanowisko: Konstruktor elektronik

Zakres obowiązków m. in.:

 • Udział w opracowaniu nowych konstrukcji
 • Rozwijanie konstrukcji istniejących
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej
 • Opracowywanie dokumentacji badawczej i sprawozdawczej w zakresie wykonywanych prac.

Wymagania merytoryczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne II stopnia, o specjalności elektronika
 • doświadczenie w projektowaniu obwodów cyfrowych i analogowych
 • doświadczenie w projektowaniu zasilaczy DC DC, znajomość zagadnień EMC
 • umiejętności pracy z oprogramowaniem CAD (Altium, PADS itp.)
 • umiejętności programowania mikrokontrolerów w języku C
 • znajomości języka angielskiego

Oferujemy:

 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pakiet świadczeń dodatkowych (prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do posiłków, kartę Benefit MultiSport).
Kariera

Program Student dedykowany jest przede wszystkim dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, w ramach którego prowadzony jest program rozwoju zawodowego studenta obejmującego praktykę i staż w pionie Badawczo Rozwojowym.

Praktyka

Oferujemy bezpłatne 3-4 tygodniowe praktyki w wybranych obszarach biznesowych Spółki Pionu Badawczo Rozwojowego i Zarządzania Jakością.

Program Praktyk w PCO S.A. kierowany jest do uczniów i studentów uczelni technicznych. Osoby biorące udział  mają możliwość realizowania zadań pod okiem doświadczonych specjalistów w firmie wykorzystującej najnowsze technologie.

Staż

W ramach Programu Student zapraszamy do udziału w organizowanych programach stażowych w Pionie Badawczo Rozwojowym. Programy stażowe w PCO S.A. są płatne i trwają trzy miesiące.

Aktualne oferty stażu
Prześlij swoje dokumenty aplikacyjne

W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@pcosa.com.pl lub telefonicznie pod numerem 22 515 75 89.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

PCO S.A.

PCO S.A. to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

KONTAKT

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
pco@pcosa.com.pl

Kariera